รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCST 2021)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCST 2021)

น้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียน มาเป็นครอบครัวฟิสิกส์กับเราได้นะครับ ยินดีต้อนรับครับ
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

น้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียน มาเป็นครอบครัวฟิสิกส์กับเราได้นะครับ ยินดีต้อนรับครับ

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์และฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาปี4
การอบรม/ประชุมข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์และฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาปี4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021