การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2564 เรื่องการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประยุกติใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH