งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 "ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256
นศ ฟิสิกส์ จำนวน 5 กลุ่ม ได้ทำงานวิจัยและดำเนินการทำงานมาตลอด 1 ปี จนสำเร็จและสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย มีหัวข้อนำเสนอดังนี้
1.ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม https://www.conference.lru.ac.th/…/video_287_file…
2.การหาปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ https://www.conference.lru.ac.th/…/video_163_file…
3.ระบบควบคุมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ https://www.conference.lru.ac.th/…/video_179_file…
4.ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IoT https://www.conference.lru.ac.th/…/video_230_file…
5.ศึกษาและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้ https://www.conference.lru.ac.th/…/video_232_file…
สาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีของนักศึกษาของเราที่สามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นจนมาถึงระดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติได้
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH