มาเรียนฟิสิกส์กับเรา นอกจากไปทำงานหน่วยงานของรัฐ ก็ยังสามารถไปทำงานสายโปรแกรมเมอร์ได้นะครับ

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา นอกจากไปทำงานหน่วยงานของรัฐ ก็ยังสามารถไปทำงานสายโปรแกรมเมอร์ได้นะครับ
.
ซึ่งคนจบฟิสิกส์หลายคน ก็ไปได้ดีกับงานด้านโปรแกรมเมอร์ครับ ถึงระดับเปิดบริษัทกันเลยทีเดียวครับ
.
เพราะการเรียนฟิสิกส์นอกจากจะเน้นทฤษฏีแล้ว การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ก็จะอยู่ในส่วนของหลักสูตรเราด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์การทดลองและบันทึกค่าเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปครับ
.
ดังนั้นเราครบเครื่องครับ 😅

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH