ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

ได้ข่าวมาว่าปีนี้จะรับประมาณ 60 อัตรา แต่การแข่งขันของสายงานเรามีน้อยมาก เพราะคนไม่ค่อยนิยมเรียนสาขาเรากัน ดังนั้นเราจึงมีโอกาสสูงมากๆ ที่จะบรรจุได้งานนี้กันครับ

ได้ข่าวมาว่าปีนี้จะร

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ เป็นหนึ่งในสามหลักสูตรเท่านั้นที่สามารถใช้วุฒิในการเข้าเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ ซึ่งในปีนี้ได้เปิดให้สอบเพื่อบรรจุถึง 300 อัตรา

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

งานประชุมวิชาการระดั

Read more

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา นอกจากไปทำงานหน่วยงานของรัฐ ก็ยังสามารถไปทำงานสายโปรแกรมเมอร์ได้นะครับ

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH