มาเรียนฟิสิกส์กับเรา นอกจากไปทำงานหน่วยงานของรัฐ ก็ยังสามารถไปทำงานสายโปรแกรมเมอร์ได้นะครับ

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา

Read more

สาขาฟิสิกส์ 😃 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อ น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นนักฟิสิกส์

ตอนนี้ สาขาฟิสิกส์ 😃

Read more