ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ เป็นหนึ่งในสามหลักสูตรเท่านั้นที่สามารถใช้วุฒิในการเข้าเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ ซึ่งในปีนี้ได้เปิดให้สอบเพื่อบรรจุถึง 300 อัตรา

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

งานประชุมวิชาการระดั

Read more

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา นอกจากไปทำงานหน่วยงานของรัฐ ก็ยังสามารถไปทำงานสายโปรแกรมเมอร์ได้นะครับ

มาเรียนฟิสิกส์กับเรา

Read more

สาขาฟิสิกส์ 😃 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อ น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นนักฟิสิกส์

ตอนนี้ สาขาฟิสิกส์ 😃

Read more